Back

ⓘ Հայաստանի Հանրապետութեան Նախագահ
                                               

Սեւրի դաշնագիր

Յամաղխարհային Ա. Պատերազմին Օսմանեան Կայսրութիւնը պարտութիւն կրեց։ Կայսրութիւնը սկսաւ քայքայուիլ են հրապարակ եկան նոր երկիրներ ու պետութիւններ։ միւս կողմէ, ցարական Ռուսիոյ տարաղքին գտնուող մատմական Հայաստանին մէկ պատառիկին վրայ ծնունդ առաւ Հայաստանի Հանրապետութիւնը ։ Նոր հրապարակ եկած երկիրներու միջեւ սահմանները ճշդելու համար, տեզի ունեցան զարք մը միջազգային խորհրդաժողովներ եւ կնքուեցան համաձայնագիրներ։ այս շարքին է որ Սեւրի դաշնագիրը, կնքուեցաւ յաղթական տարած Դաշնակից երկիրներուն եւ պարտութիւն կրած Օսմանեան Կայսրութեան միջեւ, 1920 Օգոստոս 10-ին։ Դաշնագիրի ստորագրութեան մասնակցեցաւ նաեւ Հա ...

                                               

Սուրբ Կարապետ Եկեղեցի (Յորդանան)

Սուրբ Կարապետ եկեղեցին կառուցուած է Երուսաղէմի հայ համայնքին, Երուսաղէմի հայոց պատրիարքութեան շնորհիւ։ Եկեղեցւոյ հիմնադրման հանդիսաւոր արարողութիւնը տեղի ունեցած է 2009 թուականին, Յորդանան գետի ափին, որուն մասնակցած են հոգեւորականներ, համայնքի բարձրաստիճան ղեկավարներ։ Եկեղեցւոյ օծման արարողութիւնը տեղի ունեցած է 30 Հոկտեմբեր 2014 թուականին, որուն մասնակցած են ՀՀ նախագահ՝ Սերժ Սարգսեանը, ՀՀ Արտաքին գործերու նախարար՝ Եդուարդ Նալբանտեանը, Երուսաղէմի Հայոց պատրիարք՝ Նուրհան արքեպիսկոպոս Մանուկեանը, Սեւան արքեպիսկոպոս Ղարիբեանը, Յորդանանի հոգեւոր առաջնորդ Վահան արքեպիսկոպոս Թոփալեանը եւ այլք։ Ե ...

                                               

Մենք ենք, մեր սարերը (յուշարձան)

Յուշարձանին իսկական անուանումը "Մե՛ենք մեր սարերը" ‐ն է "Մե՛ենք մեր լեռները"։ Արձանը շատերուն յայտնի է իբրեւ "Պապիկ-տատիկ", արեւմտահայերէն՝ Մամիկ եւ Պապիկ։ Տեղադրուած է 1967-ին, կը գտնուի բլուրին գագաթին։ Քանդակագործն է Սարգիս Պաղտասարեանը, իսկ ճարտարապետը՝ Եուրի Յակոբեան։ Քանդակը պատրաստուած է կարմիր տուֆէ։ Անիկա կը խորհրդանշէ արցախեան հողին եւ ժողովուրդին արմատներուն միջեւ արիւնակցական կապը։ Յուշարձանը կը ներկայացնէ աւանդական տարազով տարեց ղարաբաղցի ամուսիններ՝ ուս-ուսի, հպարտ ու անյողդողդ կեցուածքով ու սեւեռուն հայեացքով։ Կոթողը պատուանդան չունի։ Կարծես լեռնաբլուրը ճեղքուած է, եւ անոնք ...

                                               

Սարգիս (անձնանուն)

Սարգիս, ասորական ծագումով հայկական անուն։ Ասորական անունը փոխառուած է յունական Σεργιος ձեւէն, որն ալ իր հերթին լատինական Sergius-էն։ Կրճատ ձեւերն են՝ Սագոյ, դիմելու ձեւը՝ Սաք։ Անունէն կազմուած մականուն՝ Սարգիսեան Լատինագիր ձեւը՝ SARKIS

Հայաստանի Հանրապետութեան Նախագահ
                                     

ⓘ Հայաստանի Հանրապետութեան Նախագահ

Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահը, պետութեան գլուխն է։ Հանրապետութեան նախագահը կը հետեւի Սահմանադրութեան պահպանման: Կապահովէ օրէնսդիր, գործադիր եւ դատական իշխանութիւններու բնականոն գործունէութիւնը։ Հանրապետութեան նախագահը Հայաստանի Հանրապետութեան անկախութեան, տարածքային ամբողջականութեան եւ անվտանգութեան երաշխաւորն է։

Հանրապետութեան նախագահը անձեռնմխելի է։ Հանրապետութեան նախագահը իր լիազօրութիւններու ժամկէտին մէջ եւ ատկէ ետք չի կրնար հետապնդուիլ եւ պատասխանատուութեան ենթարկուիլ իր կարգավիճակէն բխող գործողութիւններուն համար։ Իր կարգավիճակի հետ չկապուած գործողութիւններու համար Հանրապետութեան նախագահը կրնայ պատասխանատուութեան ենթարկուիլ իր լիազօրութիւնները աւարտելէն ետք։

                                     

1. ՀՀ նախագահները

Նախագահի պաշտօնակատար Անկուսակցական Առաջադրուած է Հայաստանի հանրապետական կուսակցութեան կողմէ

ՀՀ Սահմանադրութեան 60-րդ յօդուածին համաձայն, Հանրապետութեան նախագահի պաշտօնը թափուր մնալու ատեն մինչեւ նորընտիր նախագահի կողմէ պաշտօնի ստանձնումը, անոր պարտականութիւնները կը կատարէ Ազգային ժողովի նախագահը, իսկ եթէ այդ հնարաւոր չէ վարչապետը։

                                     

2. Պաշտօնի հիմնադրումը

Պաշտօնը հիմնադրուած է Հայաստանի Հանրապետութեան գերագոյն խորհուրդի 21 Յունիս 1991-ի որոշմամբ՝ սահմանելով, որ ընտրութիւնները Հայաստանի Հանրապետութեան քաղաքացիներու ընդհանուր, հաւասար եւ ուղղակի ընտրական իրաւունքի հիման վրայ գաղտնի քուէարկութեամբ տեղի կունենայ մինչեւ 31 Դեկտեմբեր 1991։ Հայաստանի Հանրապետութեան գերագոյն խորհուրդի 25 Յունիս 1991-ի որոշմամբ Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահական ընտրութիւնները նշանակուեցան 16 Հոկտեմբեր 1991-ին, Չորեքշաբթի օրը։

                                     

3. Ընտրութեան կարգը

Հանրապետութեան նախագահը կընտրուի Հայաստանի Հանրապետութեան քաղաքացիներու կողմէ՝ հինգ տարուայ ժամկէտով։ Հանրապետութեան նախագահ կրնայ ընտրուիլ երեսունհինգ տարեկանէ վէր, վերջին տասը տարիներու ընթացքին Հայաստանի Հանրապետութեան քաղաքացի հանդիսացող, այլ պետութեան քաղաքացիութիւն չունեցող, վերջին տասը տարիներուն Հանրապետութեան մէջ մշտապէս բնակուող եւ ընտրական իրաւունք ունեցող իւրաքանչիւր անձ։ Նոյն անձը չի կրնար աւելի քան երկու անգամ անընդմէջ ընտրուիլ որպէս հանրապետութեան նախագահ։

Հանրապետութեան նախագահը կընտրուի սահմանադրութեամբ եւ օրէնքով սահմանուած կարգով։ Հանրապետութեան նախագահի ընտրութիւնը տեղի կունենայ անոր լիազօրութիւններու աւարտէն յիսուն օր առաջ։

Եթէ քուէարկուած է երկուքէ աւելի թեկնածու, եւ անոնց ոչ մէկուն կողմ չեն քուէարկած անհրաժեշտ թիւով ընտրողներ, ապա քուէարկութենէն ետք՝ տասնչորրորդ օրը, տեղի կունենայ հանրապետութեան նախագահի ընտրութեան երկրորդ փուլ։

Եթէ հանրապետութեան նախագահ չընտրուի, ապա կը նշանակուի նոր ընտրութիւն, իսկ քուէարկութիւնը տեղի կունենայ նոր ընտրութիւն նշանակուելէն ետք՝ քառասուներորդ օրը։

Հանրապետութեան նախագահը իր պաշտօնը կը ստանձնէ հանրապետութեան նախորդ նախագահի լիազօրութիւններուն աւարտման օրը։ Նոր կամ արտահերթ ընտրութեան միջոցավ ընտրուած հանրապետութեան նախագահը պաշտօնը կը ստանձնէ ընտրութենէն ետք՝ քսաներորդ օրը։

Հանրապետութեան նախագահի թեկնածուներէն մէկուն համար անյաղթահարելի խոչընդոտներ առաջանալու դէպքին, հանրապետութեան Նախագահի ընտրութիւնը կը յետաձգուի երկշաբաթեայ ժամկէտով։ Մինչեւ քուէարկութեան օրը թեկնածուներէն մէկուն մահուան դէպքին կը նշանակուի նոր ընտրութիւն, իսկ քուէարկութիւնը տեղի կունենայ նոր ընտրութիւն նշանակուելէն ետք՝ քառասուներորդ օրը։

Հանրապետութեան նախագահի հրաժարականի, մահուան, կամ լիազօրութիւններու կատարման անհնարինութեան կը նշանակուի հանրապետութեան նախագահի արտահերթ ընտրութիւն, իսկ քուէարկութիւնը տեղի կունենայ հանրապետութեան նախագահի պաշտօնը թափուր մնալէն ետք՝ քառասուներորդ օրը։

Ռազմական եւ արտակարգ դրութեան ժամանակ, հանրապետութեան նախագահի ընտրութիւնը տեղի չունենար, իսկ հանրապետութեան նախագահը կը շարունակէ իր լիազօրութիւններու իրականացումը։ Այս դէպքին ռազմական կամ արտակարգ դրութեան աւարտէն ետք՝ քառասուներորդ օրը, տեղի կունենայ հանրապետութեան նախագահի ընտրութիւնը։                                     

4. Երդմնակալութիւն

Հանրապետութեան նախագահը պաշտօնը կը ստանձնէ օրէնքով սահմանուած կարգով՝ Ազգային ժողովի յատուկ նիստին մէջ, ժողովուրդին տրուած հետեւեալ երդումով. "Ստանձնելով Հայաստանի Հանրապետութեան Նախագահի պաշտօնը՝ երդուում եմ. անվերապահօրէն կատարել Սահմանադրութեան պահանջները՝ յարգել մարդու եւ քաղաքացու իրաւունքներն ու ազատութիւնները, ապահովել հանրապետութեան անկախութիւնը, տարածքային ամբողջականութիւնը եւ անվտանգութիւնը՝ ի փառս Հայաստանի Հանրապետութեան եւ ի բարօրութիւն Հայաստանի Հանրապետութեան ժողովրդի:":

                                     

5. Լիազօրութիւններ

Հանրապետութեան նախագահը՝

 • Ազգային ժողովի ընդունած օրէնքը ստանալէն ետք՝ քսանմէկօրեայ ժամկէտով կը ստորագրէ եւ կը հրապարակէ այն։ Այդ ժամկէտով կրնայ Ազգային ժողովին կողմէ ընդունուած օրէնքը առարկութիւններով, առաջարկութիւններով վերադարձնել Ազգային ժողով՝ պահանջելով նոր քննարկում։ Հնգօրեայ ժամկէտով կը ստորագրէ եւ կը հրապարակէ Ազգային ժողովի կողմէ վերստին ընդունուած օրէնքը.
 • Կարձակէ Ազգային ժողովը եւ կը նշանակէ արտահերթ ընտրութիւն, եթէ Ազգային ժողովը երկու անգամ անընդմէջ երկու ամսուայ ընթացքին հաւանութիւն չտայ կառավարութեան ծրագրին։ Հանրապետութեան նախագահը Ազգային ժողովի նախագահի կամ վարչապետի առաջարկով կրնայ արձակել Ազգային ժողովը, եթէ՝
 • Ուղերձով կը դիմէ ժողովուրդին եւ Ազգային ժողովին.
 • Հերթական նստաշրջանի ընթացքին Ազգային ժողովը երեք ամիսէ աւելի իր կողմէ քննարկուող հարցերու որեւէ որոշում չի կայացներ։
 • Հերթական նստաշրջանի ընթացքին Ազգային ժողովի նիստերը երեք ամիսէ աւելի չեն գումարուիր.
 • Ազգային ժողովը հերթական նստաշրջանի երեք ամսուայ ընթացքին որոշում չկայացնէ կառավարութեան որոշմամբ անյետաձգելի համարուող օրէնքի նախագիծ մը.
 • Կը կազմէ ազգային անվտանգութեան խորհուրդը եւ կրնայ կազմել խորհրդակցական այլ մարմիններ.
 • Ներում կը շնորհէ դատապարտեալներուն.
 • Կը ներկայացնէ Հայաստանի Հանրապետութիւնը միջազգային յարաբերութիւններուն մէջ, կիրականացնէ արտաքին քաղաքականութեան ընդհանուր ղեկավարումը, եւ կը կնքէ միջազգային պայմանագրեր.
 • Կը վաւերացնէ մարզպետներ նշանակելու մասին կառավարութեան որոշումները.
 • Կրնայ վարչապետի առաջարկութեամբ նախարարներէն մէկուն նշանակել փոխվարչապետ.
 • Կը պարգեւատրէ Հայաստանի Հանրապետութեան շքանշաններով եւ մետալներով, կը շնորհէ բարձրագոյն զինուորական եւ պատուաւոր կոչումներ, բարձրագոյն դիւանագիտական եւ այլ դասային աստիճաններ.
 • Կը նշանակէ արդարադատութեան խորհուրդի երկու իրաւաբան գիտնական անդամներ.
 • Կը ձեւաւորէ իր աշխատակազմը.
 • Կրնայ մէկ ամսուայ ժամկէտով կասեցնել կառավարութեան որոշման գործողութիւնը եւ դիմել սահմանադրական դատարան.
 • Ազգային ժողովին մէջ պատգամաւոր տեղերու բաշխման եւ պատգամաւոր խմբակցութիւններու հետ խորհրդակցութիւններու հիման վրայ վարչապետ կը նշանակուի պատգամաւորներու մեծամասնութեան վստահութիւնը վայելող անձը, իսկ եթէ այդ հնարաւոր չէ, ապա աւելի մեծ թիւով պատգամաւորներու վստահութիւնը վայելող անձը։ Հանրապետութեան նախագահը վարչապետ կը նշանակէ, կառավարութեան հրաժարականը ընդունումէն ետք՝ տասնօրեայ ժամկէտով։ Կառավարութիւնը կը կազմուի վարչապետի նշանակումէն ետք՝ քսանօրեայ ժամկէտով։ Հանրապետութեան նախագահը վարչապետի առաջարկով կը նշանակէ կառավարութեան անդամները։ Հանրապետութեան նախագահը կընդունի կառավարութեան հրաժարականը նորընտիր Ազգային ժողովի առաջին նիստի, հանրապետութեան նախագահի կողմէ իր պաշտօնը ստանձնելու, կառավարութեան անվստահութիւն յայտնուելու, կառավարութեան ծրագրին հաւանութիւն չտալու, վարչապետի կողմէ հրաժարական ներկայացուելու կամ վարչապետի պաշտօնը թափուր մնալու օրը։ Հանրապետութեան նախագահի կողմէ կառավարութեան հրաժարականի ընդունումէն ետք, կառավարութեան անդամները կը շարունակեն իրենց պարտականութիւնները կատարել մինչեւ նոր կառավարութեան կազմաւորումը.
 • Վարչապետի ներկայացմամբ կը սահմանէ կառավարութեան եւ անոր ենթակայ պետական կառավարման այլ մարմիններու գործունէութեան կազմակերպման կարգը.
 • Կրնայ Ազգային ժողովին ներկայացնել Սահմանադրութեան փոփոխութիւններու նախագիծ.
 • Կը նշանակէ Ազգային ժողովի ընտրութիւնները.
 • Կրնայ հրաւիրել եւ վարել կառավարութեան նիստ, արտաքին քաղաքականութեան, պաշտպանութեան եւ ազգային անվտանգութեան հարցերով.
 • Զինուած ուժերու գերագոյն գլխաւոր հրամանատարն է, եւ կը նշանակէ զինուած ուժերու եւ այլ զօրքերու բարձրագոյն հրամանատարական կազմը.
 • Օրէնքով սահմանուած կարգով կը նշանակէ հեռուստատեսութեան եւ ռատիոյի ազգային յանձնաժողովի չորս անդամ.
 • Կը լուծէ Հայաստանի Հանրապետութեան քաղաքացիութեան եւ քաղաքական ապաստան տալու հետ կապուած հարցերը.
 • Սահմանադրութեան 111-րդ եւ 112-րդ յօդուածներով եւ "Հանրաքուէի մասին" Հայաստանի Հանրապետութեան օրէնքով նախատեսուած դէպքերուն կը նշանակէ հանրաքուէ։
 • Կրնայ առաջարկել Ազգային ժողովի նախագահին հրաւիրելու զայն Ազգային ժողովի արտահերթ նստաշրջանի կամ նիստի.
                                     

6. Նախագահին կողմէ հրապարակուող իրաւական որոշումները

Հանրապետութեան նախագահը կը հրապարակէ հրամանագիրներ եւ կարգադրութիւններ, որոնք չեն կրնար հակասել Հայաստանի Հանրապետութեան սահմանադրութեան եւ օրէնքներուն։

                                     

7. Նախագահին կազմած խորհրդակցական մարմինները

Հայաստանի Հանրապետութեան Սահմանադրութեան 55-րդ յօդուածի 6-րդ կէտի համաձայն կազմուած մարմիններն են՝

 • Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահին առնթեր քաղաքացիութեան հարցերու յանձնաժողով
 • Հայաստանի Հանրապետութեան գիտութիւններու ազգային ակադեմիայի հիմնադրման 70-ամեակի տօնակատարութեան միջոցառումներու յանձնաժողով
 • Հայկական տպագրութեան հիմնադրման 500-ամեակի միջոցառումները նախապատրաստող պետական յանձնաժողով
 • Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային անվտանգութեան խորհուրդը
 • Սեւանայ լիճի հիմնահարցերու յանձնաժողով
 • Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահին կից անվտանգութեան ուժի խորհուրդը
 • Հայաստանի Հանրապետութեան Հանրային խորհուրդը
 • Հայոց ցեղասպանութեան 100-րդ տարելիցի նուիրուած միջոցառումները համակարգող պետական յանձնաժողով
                                     
 • 10 Մարտ 1945, Փարիզ հայ քաղաքական գործիչ եւ լրագրող, Հայաստանի առաջին հանրապետութեան առաջին արտաքին գործերու նախարար եւ երկրորդ վարչապետ, շուրջ
 • 2018 - ին Նիկոլ Փաշինեան Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային ժողովի պատգամաւորներու 59 կողմ, 42 դէմ ձայնով կ ընտրուի Հայաստանի Հանրապետութեան 16 - րդ վարչապետ: Ազգային
 • գիւղը այժմ Հայաստանի Հանրապետութեան Տաւուշի մարզ: Ընտրուած է Կովկասի Հայոց բարեգործական ընկերութեան նախագահ Ազգային բիւրոյի նախագահ Հայոց ազգային
 • Միացեալ Էմիրութիւններու մէջ Հայաստանի ՀանրապետութԵան արտակարգ և լիազօր դեսպան նստավայրը Ապու Տապի ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀ Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ 2018թ. Հոկտեմբերի
 • Ղարաբաղի Հանրապետութեան նախագահ 11 Օգոստոս 2002 - ին կայացած նախագահական ընտրութիւններուն ան վերընտրուած է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութեան նախագահ Արկադի
 • ՀՀ Նախագահ Սերժ Սարգիսեանի փոքր եղբայրը Արմէն Սարգիսեան, ծն. 1953 հայ քաղաքական գործիչ, ֆիզիքոս եւ գիտնական է, ներկայիս Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ
 • Ihmalyan, Жак Ихмальян, մ.1978 նկարիչ 1954. Սերժ Սարգիսեան, Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ 2008 - 2013, 2013 - ներկայ 1963. Լիսա Քուտրոու Lisa Valerie

Users also searched:

հհ 4 նախագահ, հհ նախագահի լիազորությունները, հհ նախագահի հրամանագրեր, վարչապետ,

...
...
...