Back

ⓘ Բոյսեր
                                               

Հատապտղային Բոյսեր

Հատապտղային բոյսեր ` վայրի և մշակուող բազմամեայ բոյսեր են, որոնցմէ կը ստացուի ուտելի, հիւթալի, չբացուող, բազմասերմ պտուղներ։ Հայաստանի մէջ կը մշակուին ելակ, չիչխան, տտենի, թթենի, բռինչ, շամբուկ, արոսենի, սնձենի, հապալասենի, սզնենի, ալոճենի, հաղարջենի, ժոխենի, մոշենի, մոռի, մորենի, մշենի, մնձենի, կոկռոշենի։

                                               

Եպիփիւտ կամ Մակաբոյս

Եպիփիւտ, բոյսեր են, որոնք կ՚օգտուին ուրիշ բոյսերէն՝ իբր բնակարան ու առանց վնաս տալու կ՚աճին անոնց վրայ։ Հողի վրայ արմատ չեն ունենար։

                                               

Սլովաքիա

Սլովաքիա ն, պետութիւն է Կեդրոնական Եւրոպայի մէջ: Առաւելապէս լեռնային երկիր է, որուն մեծ մասը կը գտնուի Արեւմտեան Քարփաթյընի մէջ: Հիւսիսի բաժինը Բարձր Տատրաներն են, հարաւէն՝ Ցած Տատրաները, եւ այլ լեռնաշղթաներ:

                                               

Մանիփուր

Մանիփուր, նահանգ Հնդկաստանի հիւսիս-արևելքի մէջ, Պիրմայի սահմանի մօտ։ Տարածութիւնը 22.4 հազար քմ² է, բնակչութիւնը՝ 1.1 միլիոն 1971։ Վարչական կեդրոնը՝ Իմփհալ։ Ռելիեֆի մէջ կը տիրապետեն միջօրեականի ուղղութեամբ երկարող լեռնաշղթաներու եւ միջլեռնային լայն հովիտներու հերթագայութիւնը։ Կլիման չափավոր տաք է։ Տարեկան տեղումները 1500-2500 մմ են։ Լեռներու հողմակողմ լանջերուն կը գերակշռեն խոնաւ արեւադարձային անտառները, հողմահակառակ լանջերուն՝ տերեւաթափ, աւելի վեր՝ լայնատերեւ եւ սոճիի անտառներն ու մարգագետինները։ Մանիփուրը հետամնաց գիւղատնտեսական շրջան է։ Կը Մշակուին բրինձ, Իււղատուներ, ծխախոտ, բամբակենի, ...

                                               

Կիպրոս

Կիպրոս, Միջերկրական ծովի արեւելեան մասը գտնուող պետութիւն մըն է՝ Թուրքիոյ հարաւը։ Ան կը գտնուի նոյնանուն կղզիի վրայ։ Կիպրոսի Հանրապետութիւնը զարգացած երկիր է եւ անդամ է Եւրոպական Միութեան 1 Մայիս 2004-էն։

                                               

Դեղաբանութիւն

Դեղաբանութիւն, գիտութիւն, որ կ՛ուսումնասիրէ մարդու եւ կենդանիներու անդամներու վրայ դեղանիւթերու եւ կենսաբանօրէն աշխոյժ այլ նիւթերու ազդեցութիւնը։ Այդ նպատակով կ՛օգտուին հետազօտման տարբեր ձեւերէն։ Մարդու մարմնի կազմուածքին վրայ դեղանիւթերու ազդեցութեան վերաբերեալ տեղեկութիւնները, որոնք կը ստացուին բուժիչ նպատակով անոնց օգտագործման արդիւնքով, կը կազմեն դեղաբանութեան յատուկ բաժին՝ բուժարանական դեղաբանութիւն։ Դեղաբանութիւնը սերտօրէն կապուած է դեղանիւթերու մասին տարբեր, առաջին հերթին՝ դեղագործական, գիտութիւններու եւ դեղագիտութեան:

                                     

ⓘ Բոյսեր

  • առաջին անգամ կը տեսնէին պղինձակարմրամորթ, գեղեցիկ ու բարձրահասակ մարդկանց, բոյսեր որոնք չէին աճիր Եւրոպաի մէջ գետնախնձոր, եգիպտացորեն, ծխախոտ Կոլոմբոսը
  • բուսածածկոյթը մակվիս, գարիգա հարաւին մէջ տարածուած են անապատային, աղուտային բոյսեր եւ տափաստաններ Բնորոշ կենդանիներն են շերտաւոր բորենին, շնագայլը, կրծողներ
  • արկածները: Երկրին ընդերքը անոնք կը յայտնաբերեն հսկայ սունկեր, պարզունակ բոյսեր կենդանի նախապատմական արարածներ, նախնադարեան մարդու, բնութեան տարբեր երեւոյթներ
  • 4 109 կ լ է, ոսկեբեր շրջաններու ստորերկրեայ ջուրերուն մէջ 10 6 կ լ Որոշ բոյսեր ձիաձետ, եգիպտացորեն կը կուտակեն ոսկի Հայաստանի մէջ եւ ԼՂՀ - ի մէջ, նոյնպէս
  • տեղեկութիւններ ունինք Գիւղի մէջ ապրած ըլլալով եւ իբրեւ մշակներու զաւակ, կը սորվի բոյսեր գտնել եւ զանազանել Հետագային, շնորհիւ այս կարողութեան եւ տարած աշխատանքին

Users also searched:

...
...
...