Back

ⓘ Գիտութիւն
                                               

Գիտութիւն

Գիտութիւնը ճանաչողական գործունէութեան յատուկ տեսակ է՝ ուղղուած բնութեան, հասարակութեան եւ մտածելակերպի վերաբերեալ օպճեգթիւ համակարգուած գիտելիքներու ստացման, ճշդման եւ ստեղծման։

                                               

Քաղաքագիտութիւն

Քաղաքագիտութիւն ը ընկերային գիտութիւն մըն է, որ կը զբաղի կառավարական դրութիւններով, ինչպէս նաեւ կը վերլուծէ եւ կը քննէ քաղաքական շարժումներ ու քաղաքական վարուելակերպմներ: Կը զբաղի յարատեւօրէն քաղաքական գաղափարներու եւ քաղաքական տեսութիւններու հետ, ինչ որ ընդանհրապէս կը նկատուի իբրեւ բաժանումը ուժի եւ դրամական միջոցներու միջեւ: Քաղաքագիտութիւնը գրեթէ խառնուրթ մըն է տնտեսագիտութեան, իրաւաբանութեան, հասարակագիտութեան, պատմութեան, փիլիսոփայութեան, աշխարհագրութեան, հոգեբանութեան եւ մարդաբանութեան: Թեպէտ 19րդ դարէն սկսեալ քաղաքագիտութիւնը դարձած էր ընկերային գիտութեան ճիւղ մը, միշտ ալ գոյութիւն ...

                                               

Հոգեբանութիւն

Հոգեբանութիւն, գիտական եւ կիրառական գիտութիւն հոգեկանի` որպէս կենսագործունէութեան յատուկ ձեւի զարգացման եւ գործունէութեան մասին: Գիտական մեկնաբանութեամբ "հոգեբանութիւն" հասկացողութիւնը առաջացած է 16–րդ դարուն: Սկզբնապէս այն կը վերաբերէր յատուկ գիտութեան, որ կը զբաղէր հոգեւոր կամ հոգեկան երեւոյթներու ուսումնասիրութեամբ, այսինքն այնպիսի երեւոյթներու, որոնք մարդը հեշտութեամբ իր գիտակցութեան մէջ կրնան գտնել ինքնադիտման արդիւնքին մէջ։ Աւելի ուշ հետազօտութիւններու ոլորտը նշանակալիօրէն ընդլայնուեցաւ՝ իր մէջ ներառելով անգիտակցական հոգեկան գործընթացները եւ մարդու գործունէութիւնը: 20-րդ դարէն սկսած ...

                                               

Լրագրող

Լրագրողը կը զբաղի լրագրութեան գործին հետ։ Շրջաբերութեան ընթացքին պատահածներու, հակումներու, նիւթերու և անձերու մասին տեղեկութիւններ կը հաւաքէ։ Ջանք ցոյց կու տայ այս տեղեկութիւնները անկողմնական հրատարակելու։ Լրագրող մը կրնայ աշխատիլ ընդհանուր դէպքերու մասին կամ ալ մասնագիտանալ որոշ հարցերու վրայ։ Թղթակիցներ կը կոչուին անոնք, որոնք կը հրատարակեն իրենց հաւաքած լուրերը թերթերու, հեռատեսիլի, ձայնասփիւրի, համացանցի նման զանգուածային լրատուամիջոցներով։ Լրագրողը դէպքի մը մասին տեղեկութիւններ փոխանցելու համար կը հարցնէ հետեւեալ հարցումները Ի՞նչ պատահած է։ Ո՞վ գրած է։ Ի՞նչու ։ Ո՞ւր ապրուած է։ Ե՞րբ տ ...

                                               

Մանկավարժութիւն

Մանկավարժութիւնը հուն. paidagogos, pais երեխայ, տղայ + ago կը տանի, կը դաստիարակեմ), ազատամիտ գիտութիւն է, որ վաղ ժամանակներէն կը համարուի փիլիսոփայութեան ճիւղ մը։ Դեռեւս անդիգ շրջանի մէջ ժողովրդապետութիւնի, Սոգրադիզի, Բլադոնի եւ Արիսդոդելի փիլիսոփայական աշխատութիւններուն մէջ կարեւոր տեղ կը հատկացնէ մտաւոր, հոգեկան ու ֆիզիկական դաստիարակութեան հարցերուն։ 17-րդ դարուն մանկավարժութինը կանջատի փիլիսոփայութիւնէն, սակայն վերջաւորութեան փոխկապակցուածութիւնը կը պահպանէ։ Մանկավարժութեան զարգացումն անցած է երկարատեւ ճանապարհ։ Վերածնունդի ժամանակաշրջանի մարդաբաներու աշխատութիւններուն մէջ կարծարծեն մ ...

                                               

Կենսաբանութիւն

Կենսաբանութիւն ՝ գիտութիւն), բնագիտութեան ճիւղերէն մին։ Կուսումնասիրէ կենդանի մարմինները եւ իրենց փոխազդեցութիւնը շրջապատի հետ։ Բառը նախ օգտագործուած է ֆրանսացի բնագէտ Ժան Պապթիսթ Լամարքի կողմէ։ Կը քննէ կենսաբանութեան գիտութիւնը կառուցուածքը, գործառոյթը, աճումը, սկզբնաղբիւրը, եղափոխութիւնը, բաշխումը եւ դասակարգումը առարկաներու կեանքէն։ Միանալով սկզբունքներ կը կազմէ ժամանակակից կենսաբանութեան հիմնադրման, բջիջային տեսութեան, եղափոխութեան վրայ։ Կենսաբանութիւնը, ինչպէս զատ գիտնական ճիւղ, տասնիններորդ դարում զարգացաւ երբ գիտնականներ յայտնաբերեցին, որ մարմիններ կը բաժնեն հիմնական բնութագրեր։ Հիմ ...

                                     

ⓘ Գիտութիւն

  • Էթնոգրաֆիա յունարէն ἔθνος ժողովուրդ եւ γράφω կը գրեմ պատմագիտական գիտութիւն որ ժողովուրդները կ ուսումնասիրէ, անոնց ծագումնաբանութիւնը, վերաբնակեցման
  • Պաշտօնավարած է Աղեքսանտրիոյ Պօղոսեան ազգ. Վարժարանին մէջ, դասաւանդելով գիտութիւն եւ ուսողութիւն բարձրագոյն կարգերուն Մոնրէալ հաստատուելէ ետք երկար տարիներ
  • Պուքրէշ 1924 և Կոկոն Ֆրումոասա և Պուքրէշ 1934 - 5 մանկական և պատենական և Գիտութիւն ու Գիտելիք Ֆրումոասա 1930 - 1 դիտական ամսաթերթերը: Հայ Հանրագիտակ, Հ.
  • տնօրէնութիւնը 1908 - 1911 Հոն կը դասախօսէր նաեւ հայերէն, ֆրանսերէն եւ գիտութիւն 1911 կրկին տնօրէն կը կարգուի Ֆենեսէի դպրոցին Կինը Գայիանէ, որ կը պաշտոնավարէր
  • Հանրագիտարան հանր հանրային, ընդհանուր ա յօդակապ գիտ գիտելիք, գիտութիւն արան տեղ բնորոշող գոյականակերտ վերջածանց բառը Տեղեկատու ձեռնարկ
  • նպատակն է իր աշակերտներուն մատակարարել մանկավարժական գիտական մեթոտ եւ գիտութիւն ծրագրիներ կայացուցած նիւթերուն տեսական եւ գործնական պարտականութիւններուն
  • Պերպերեան աւարտած է դպրոցը, եւ 15 տարեկանէն սկսեալ աւանդած է գրականութիւն եւ գիտութիւն 1908 - ին անցած է Փարիզ եւ յաճախած է Սորպոն եւ Քոլեճ Տո Ֆրանս համալսարանները
  • նախադպրոցական եւ մանկապարտէզի ուսուցիչ - տնօրէնի պատրաստութիւն, համակարգիչներու գիտութիւն հոգեբանութիւն, բժշկական հաշուեգրութիւն, իրաւաբանի օգնական, օտար լեզուներ

Users also searched:

...
...
...