Back

ⓘ Հայաստանի պատմութիւն




                                               

Հայաստանի Պատմական Մայրաքաղաքներ

Հայաստանի պատմական մայրաքաղաքներ, տասներկու բնակավայրեր, որոնք պատմական տարբեր ժամանակահատուածներու ընթացքին եղած են համահայկական պետութիւններու վարչաքաղաքական, տնտեսական, կրօնական-մշակութային կեդ կեդրոնները։ Ատոնք են՝ Վան, Արմաւիր, Երուանդաշատ, Արտաշատ, Տիգրանակերտ, Վաղարշապատ, Դուին, Բագարան, Շիրակաւան, Կարս, Անի եւ Երեւան։ Իրենց մայրաքաղաքները ունեցած են նաեւ պատմական տարբեր ժամանակայատուածներու անկախ հռչակուած Փոքր Հայքի ք.ա. 4-1-ին դարեր, Ծոփքի ք.ա. 260-ք.ա. 94, Վասպուրականի 908-1021, Վանանդի 963-1065, Տաշիր-Ձորագետի 978-1113, Սիւնիքի 987-1170, Կիլիկիոյ 1198-1375 թագաւորութիւնները եւ ...

                                               

Հայաստանի Երկրորդ Բաժանումը

Հայաստանի Երկրորդ Բաժանումը, 575-ին պարսիկներն ու բիւզանդացիները կը համաձայնին եւ զինադադար կը կնքեն: Պարսկական արքունիքը օգտուելով այս առիթէն, նոր արշաւանքով կը փորձէ ընկճել հայ ապստամբները, սակայն յաջողութեան չի հասնիր: Հայերը հերոսական դիմադրութիւն ցոյց կու տան պարսկական զօրքերուն: Ռազմական գործողութիւնները Պարսկաստանի եւ Բիւզանդիայի միջեւ կը վերսկսին 576-ին: 580-ին բիւզանդական զօրքերու նոր հրամանատարներ կը նշանակուին Մորիկը եւ ծագումով հայ Ներսէս զօրավարը, որոնք շարք մը մարտերու ընթացքին կը ջախջախեն պարսիկները եւ ատով կ՚որոշեն պատերազմի ելքը: Պարսկա-բիւզանդական այս պատերազմներու հետեւա ...

                                               

Պատմութիւն Աղուանից Աշխարհի

Պատմութիւն Աղուանից Աշխարհի աշխատութիւնը՝ Մովսէս Կաղանկատուացի, Հայկական մատենագրութեան մէջ, Զէնոբ Գլակի եւ Յովհան Մամիկոնեանի աշխատութիւնէն յետոյ, երկրորդը՝ "Պատմութիւն Աղուանից Աշխարհի" գիրքն է, որ կը վերաբերի հայկական մէկ այլ ընդարձակ երկրամասի՝ "Հայոց Արեւելից Կողմանց" պատմութեան։ Ուսումնասիրողները ցոյց կու տան, որ այս աղբիւրը հայ հեղինակներուն թէեւ ծանօթ եղած է դարէն սկսեալ, սակայն առաջինը որ անոր մասին կը յիշատակէ՝ դարուն Անանիա Ա. Մոկացի Կաթողիկոսն է եւ Ուխտանէսը, առանց աշխատութեան հեղինակին անունը տալու։ Նոյն ձեւով կը վարուի նաեւ դարուն՝ Մխիթար Անեցի, որ իր ժամանակագրութեան մէջ՝ "Պ ...

                                               

Հայաստանի Առաջին Հանրապետութիւն

Հայաստանի Հանրապետութիւն, ծնունդ առած է 28 Մայիս 1918 -ին՝ Մայիսեան Հերոսամարտերէն՝ Սարտարապատէն, Պաշ-Ապարանէն եւ Ղարաքիլիսէէն յետոյ։ Առաջին հանրապետութիւնը հիմնադրուեցաւ հայ ժողովուրդին ծանր ժամանակահատուածին ընթացքին, երբ երիտթրքական բնաջնջման խուսափած բազմահազար հայ գաղթականներն ու սովը, փոխադրամիջոցներու ուղիներու շրջափակումները, Քեմալական Թուրքիոյ 1920-ին յարձակումը, ինչպէս նաեւ՝ Խորհրդային Ռուսաստանի նուաճողական քաղաքականութիւնը հնարաւորութիւն չէին ընձեռած, պետութեան ղեկավարներուն ստեղծել տալ կայուն պետութիւն մը։ Առաջին հանրապետութիւնը գոյատեւեց մինչեւ՝ 2 Դեկտեմբեր 1920, երբ Հայաստան ...

                                               

Պատմագիտութիւնը Հայաստանի մէջ

Առաջին պատմագիրներու երկերը ունին ազգային բովանդակութիւն, գրուած են գործնական նպատակադրումով՝ կապուած ժամանակի առաջադրած որոշակի խնդիրներու հետ: Ագաթանգեղոսի երկը պայմանաւորուած է քրիստոնէութեան դարձով, Կորիւնինը` հայ գիրերու ստեղծմամբ, Եղիշէինը` պարսկական գերիշխանութեան դէմ Աւարայրի Ճակատամարտով 451 թուական, Փաւստոս Բիւզանդինը, Մովսէս Խորէնացիինը եւ Ղազար Փարպեցիինը` քաղաքական եւ հոգեւոր մաքառմամբ: Օգտագործելով աստուածաշնչեան եւ յունա-հռոմէական պատմափիլիսոփայութիւնը միտքը` 5-րդ դարու պատմիչները ստեղծած են պատմագրութեան նոր ձեւեր ու բարոյագիտական նորմեր, նոր պատկերացում՝ պատմութեան նշանակո ...

                                               

Դուին

Դուին, Պատմական Հայաստանի մայրաքաղաքներէն մէկը։ Հիմնադրուած է Դ. դարու առաջին կիսուն։ Կը գտնուի Այրարատ նահանգի Հայոց Ոստան գաւառին մէջ։ Ըստ պատմահայր Մովսէս Խորենացիի՝ "դուին" բառը պարսկերէն ծագում ունի եւ կը նշանակէ բլուր։ Փաւստոս Բիւզանդի կարծիքով Դուինը բլրան անուանումն է։ Միջնադարեան Հայաստանի Դուին մայրաքաղաքին աւերակները կը գտնուին Վերին Դուին, Հնաբերդ, Վերին Արտաշատ, Նորաշէն եւ Այգեստան գիւղերուն տարածքներուն, Երեւանէն շուրջ 30 Քմ հարաւ։ Ներառուած է Հնաբերդի պատմութեան եւ մշակոյթի անշարժ յուշարձաններու ցանկին մէջ: Դուինի մասին յիշատակած են ոչ միայն հայ պատմիչները, նաեւ յոյն, արաբ, ...

                                               

Ագաթանգեղոս

Ագաթանգեղոս հայ գրականութեան Ոսկեդարի պատմիչ, "Պատմութիւն Հայոց" երկի հեղինակ: Ագաթանգեղոս անունը յունական ծագում ունի, կը նշանակէ "բարի հրեշտակ", "բարի լրաբեր" տիրոջ կողմէ ուղարկուած աւետաբեր:

                                               

Հայաստանի Ազզային Գրադարան

Հայաստանի ազգային գրադարանը աշխարհի ամենախոշոր հայերէն գրականութեան պահոցն է։ Հիմնադրուած է 1921 թուականին։ Պաշտօնապէս բացուած է 1922-ին։ Կը գտնուի Աբովեանի պուրակի հարեւանութեամբ, Տերեան 72 հասցէով։

                                               

Երեւան

Երեւան, Հայաստանի Հանրապետութեան մայրաքաղաք։ Կը գտնուի Արարատեան դաշտին մէջ՝ Հրազդան գետի ափին՝ իր մէջ պարփակելով գետը։ Մշտական բնակչութեան քանակով, որ 2014 թուականի Յունուար մէկի դրութեամբ կը կազմէ աւելի քան 1 միլիոն 68 հազար մարդ: Հայաստանի ամենամեծ քաղաքն է։ 1918 թուականէն սկսեալ Երեւանը Հայաստանի մայրաքաղաքն է եւ Հայաստանի պատմութեան՝ 12-րդ մայրաքաղաքը։ Երեւանը հիմնադրած է Վանի թագաւորութեան արքայ՝ Արգիշտի Ա ը մ.թ.ա. 8-րդ դարուն։ Քաղաքի տեղանուան ծագման հետ կապուած կան շատ վարկածներ, մասնաւորապէս, ըստ ժողովրդական աւանդութեան, Երեւանը կը կապուի Նոյեան անուան հետ, իբրեւ Նոյը այդպէս կոչած ...

                                               

Արշակունիներ

Արշակունիներ, պարթեւական արքայատոհմ։ Մ.թ.ա. 247 թուականին իշխանութեան հասած է Պարսկաստանի մէջ, եւ երկիրը կառավարած շուրջ կէս հազարամեակ՝ մինչեւ մ.թ. 226 թուականը։ Այդ ընթացքին Մերձաւոր Արեւելքի մէջ տիրապետող էր հելլենիզմը: Պարթեւ Արշակունիները կարողացած են իրենց գերիշխանութիւնը եւ տոհմական ճիւղերը հաստատել Մեծ Հայքի, Վիրքի եւ Աղուանքի մէջ։ Հայաստանի մէջ Արշակունիները հաստատուած են 52 թուականէն եւ իշխած են մինչեւ 428 թուականը։ Վրաց Արշակունիներու իշխանութիւնը տեւած է մէկ դար՝ 189-284: Աղուանքի մէջ մազքթաց Արշակունիները իշխած են առաջին դարէն մինչեւ 510 թուականը։

                                               

Հայաստանի Ազատագրութեան Հայ Գաղտնի Բանակ

ASALA - Հայաստանի ազատագրութեան հայ գաղտնի բանակ, ֆրանսերէն՝ Armée secrète arménienne de libération de lArménie արաբերէն՝ الجيش السري الأرمني لتحرير أرمينيا ‎‎‎)։

                                               

Սիմոն Վրացեան

Սիմոն Վրացեան, Բոլշիե Սալի, Մյասնիկովի շրջան, Ռոստովի մարզ - 21 Մայիս 1969, Պէյրութ, Լիբանան), հայ քաղաքական գործիչ, դաշնակցական ղեկավար։ Եղած է Հայաստանի առաջին հանրապետութեան գիւղատնտեսութեան եւ պետական գոյքի, ինչպէս նաեւ աշխատանքի նախարարն ու չորրորդ վարչապետը։

                                     

ⓘ Հայաստանի պատմութիւն

  • Արեւմտեան Հայաստան, պատմական Հայաստանի արեւմտեան մասի պայմանական անուանում 387 թուականին Բիւզանդիոնի եւ Պարսկաստանի միջեւ Մեծ Հայքի բաժանման արդիւնքով
  • Ապրիլ 1866 1866 - 04 - 12 Վան, Թուրքիա - 26 Ապրիլ 1920 1920 - 04 - 26 Երեւան, Հայաստանի Առաջին Հանրապետութիւն հայ մտաւորական, գրող, հասարակական - քաղաքական - մշակութային
  • նաեւ յունական Այա - թրիատա եկեղեցուոյ թաղական խորհրդի ներկայացուցիչները, Հայաստանի Ա. Հանրապետութեան պաշտօնական ներկայացուցիչ Թախթաճեանը եւ ուրիշներ Արեւմտահայ
  • Բժշկական գիտութիւնները Հայաստանի մէջ գրեթէ 3 հազար տարուայ պատմութիւն ունին: Ժամանակի ընթացքին ստեղծուած է դեղանիւթերու հարուստ գանձարան: Հայկական լեռնաշխարհի
  • Հայաստանի Հանրապետութեան Գիտութիւններու Ազգային Ակադեմիան, ԳԱԱ կամ ՀՀ ԳԱԱ, բարձրագոյն պետական ինքնակառավարուող ոչ առեւտրային հաստատութիւնն է, որուն նախագահութիւնը
  • Ներսէս Ա. Մեծի խորհրդական յոյն եպիսկոպոս Փաւստոսին, կը կարծեն, որ ան իր Պատմութիւն Հայոց երկը գրած է Դ. դարու վերջը, յունարէն, իսկ Ե. դարուն անիկա թարգմանուած
  • գրականութեան լեզուի պատմութիւն Լայնօրէն ծանօթ եղած է իբրեւ հայոց լեզուի ու դասական ուղղագրութեան պաշտպան 1991 - էն մինչեւ մահը 1995 Հայաստանի ազգային գրադարանի
  • Հայաստանի Սահմանադրութիւնը Հայաստանի իրաւական համակարգի հիմքն է երկրի հիմնական օրէնքը, որուն պէտք է համապատասխանեն միւս բոլոր օրէնքները Սահմանադրութիւնը
  • տարածաշրջանի առաջատար երկիրն է Հայաստանի մէջ արտադրուած գինիները կը յատկանշուին ալկոհոլի բարձր պարունակութեամբ: Պատմութիւն - Հայկական լեռնաշխարհի տարածքին

Users also searched:

...
...
...